Tien redenen voor een Nederland zonder scooters

Zonder scooters zou Nederland een stuk mooier zijn. Dit zijn tien redenen voor Scootervrij.

Zonder scooters zou Nederland een stuk mooier zijn. Dit zijn tien redenen voor Scootervrij.

1. Minder ongelukken

Scooterrijders hebben een hoog risico op een dodelijk ongeluk, wel dertig keer groter dan automobilisten. Bovendien is het risico voor scooterrijders om ernstig gewond te raken vele malen groter dan bij enig ander vervoersmiddel. Ook onschuldige fietsers en voetgangers belanden regelmatig in het ziekenhuis door aanrijdingen met scooters.

2. Minder luchtvervuiling

Scooters maken in Nederland maar een klein deel uit van de wegvoertuigen: slechts negen procent. Toch zijn die goed voor bijna een kwart van de koolwaterstofemissies. Kankerverwekkende stoffen als benzeen vallen hier ook onder. Daarnaast stoten scooters ongeveer 31 procent van de totale koolmonoxide-emissie uit. Deze luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid en voor natuur en biodiversiteit.

3. Minder longproblemen

Oude scooters stoten onwijs veel troep uit zoals ultrafijnstof: ze zijn nog schadelijker dan een vrachtwagen. Het zijn vooral fietsers en voetgangers die deze ongezonde uitlaatgassen in moeten ademen en doordat zij zich inspannen krijgen ze er ook nog eens extra veel van binnen. Het inademen kan zorgen voor ontstekingen van longweefsel, verergering van astmatische klachten en hart- en vaatziekten.

4. Minder geluidsoverlast

Ongeveer 30 procent van de mensen heeft ernstige last van verkeerslawaai. Scooters worden daarbij het vaakst aangeduid als de belangrijkste bron. Geluidsoverlast wordt natuurlijk niet alleen door scooters veroorzaakt, maar heeft gigantische gevolgen. In Europa sterven jaarlijks zo’n 12 duizend mensen vroegtijdig door geluidsoverlast. Ook is het verantwoordelijk voor ongeveer 910 duizend gevallen van hoge bloeddruk en voor ongeveer 43 duizend ziekenhuisopnames per jaar door hart- en vaatziekten en beroertes.

5. Minder politie

Scooters gaan hand in hand met illegaliteit. Zo is een deel van de scooters illegaal opgevoerd en rijdt daardoor harder, maken meer herrie en stoten meer schadelijke stoffen uit dan is toegestaan. Vier op de vijf jongeren geeft aan wel eens te hard te rijden. Voor de politie is het onmogelijk om alle scooters en scooterrijders te controleren. Het is dan ook onbekend hoeveel scooters er precies zijn opgevoerd.

6. Meer geluk

Zonder scooters zou Nederland schoner, veiliger en stiller zijn. Dat komt iedereen ten goede. Ook de mensen die momenteel scooterrijden zouden er gelukkiger door kunnen worden. Wandelen en fietsen als alternatief voor scooterrijden verbetert namelijk de fysieke en de mentale gezondheid en zorgt voor meer geluk.

7. Minder overgewicht

De scooter vervangen voor een fiets is een goede manier om overgewicht te voorkomen. Regelmatig fietsen is vergelijkbaar met één of twee keer per week fitnessen. Het helpt het tegengaan van verschillende aandoeningen, zoals diabetes, sommige vormen van kanker, hart- en vaatziekten en depressies.

8. Minder kosten

Fietsen is een stuk goedkoper dan scooterrijden. De kosten voor fietsen varieert van €175 tot €300 per jaar. Bij een scooter zijn de jaarlijks kosten ongeveer €1.300. Daarnaast kan fietsen ook nog eens gezondheidszorgkosten besparen.

9. Nederland is klaar met scooters

56 procent van de inwoners in grote steden ergert zich aan scooters. Vooral vanwege gevaarlijk rijgedrag, luchtvervuiling en geluidsoverlast. 40 procent van de mensen is voor een algemeen verbod op scooters in de stad.

10. Nederland is klaar voor scootervrij

Nederland is bij uitstek een fietsland en daar mogen we best trots op zijn. De fiets is het ideale vervoersmiddel in ons platte land. We hebben ongeveer 23 miljoen fietsen en 37 duizend kilometers aan fietspad. Veel mensen hebben een fiets en vrijwel iedereen kan fietsen.