Scooters & milieu

Scooters verbruiken weinig brandstof en lijken daardoor niet zo schadelijk voor het milieu. Maar niets is minder waar.

Scooters verbruiken weinig brandstof en lijken daardoor niet zo schadelijk voor het milieu. Maar niets is minder waar.

De uitlaat van brandstofscooters stelt vaak weinig voor, waardoor scooters gemiddeld schadelijker zijn dan een auto. Vooral oude scooters en opgevoerde scooters zijn erg vies; zelfs schadelijker dan een vrachtwagen. Na het opvoeren stoot een scooter twee tot vier keer zoveel koolmonoxide en koolwaterstoffen uit.

Scooters maken in Nederland maar een klein deel uit van de wegvoertuigen, slechts negen procent. Toch zijn die goed voor bijna een kwart van de koolwaterstofemissies, 31 procent van de koolmonoxide-emissies, en 2 tot 23 procent ultrafijnstof van het totale wegverkeer.

Beeld: pictogram van een oude brandstofscooter

Oude scooters

Een uitlaat moet schadelijke stoffen tegenhouden. Maar in het verleden werden er nog zo goed als geen eisen gesteld aan deze uitlaat. Door de jaren heen gaat de uitlaat bovendien nog slechter functioneren. Oude scooters kunnen nog vervuilender zijn dan een vrachtwagen.

Beeld: pictogram van een nieuwe brandstofscooter

Nieuwe brandstofscooters

Vanuit de Europese Unie zijn er normen opgesteld aan de hoeveelheid schadelijke stoffen die nieuwe scooters uit mogen stoten. Een nieuwe scooter mag evenveel schadelijke stoffen uitstoten als een auto. Naarmate de scooter ouder wordt en wanneer de scooter wordt opgevoerd, wordt de uitstoot nog stukken schadelijker.

Beeld: pictogram van een elektrische scooter

Elektrische scooters

Elektrische scooters zijn schone schijn. Plaatselijk is er minder uitstoot en voor Nederlandse verkeersdeelnemers is dat een vooruitgang. Maar daar staat een enorm vervuilende productie tegenover, die we op het bord schuiven van andere landen. Zo worden er in Aziatisch landen op grote schaal accu’s geproduceerd waarin zeldzame aardmetalen worden verwerkt.

Elektrische deelscooters zijn ook een ware paradox. In Nederlandse steden nemen deze in hoog tempo toe. Doordat ze bij gebruik niets uitstoten, proberen beleidsmakers er zelfs goede sier mee te maken. Maar deze nieuwe scooters worden veel gebruikt door mensen die voorheen de fiets of het openbaar vervoer gebruikten. Er worden dus meer nutteloze scooters gebruikt. Het maken van deze scooters en de stroom die ze verbruiken vormen een achteruitgang voor het milieu. Lees hier meer over deelscooters.

Beeld: pictogram van een fiets

Fietsen en benenwagens

Het meest duurzame vervoer wordt aangedreven door je eigen benen. Fietsen en lopen is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de fysieke en mentale gezondheid.