Scooters & gezondheid

Artsen winden er geen doekjes om: scooters zijn een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Artsen winden er geen doekjes om: scooters zijn een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Dit zeggen ruim veertig vooraanstaande medici en wetenschappers in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Scooters zorgen voor lichamelijk letsel door ongevallen, vieze uitlaatgassen en geluidsoverlast. Ook bevordert het overgewicht en diabetes door te weinig beweging.

Ongevallen

Scooters zijn de voertuigen die de meeste verkeersongelukken maken. Ze staan op plek zeven in de top tien oorzaken van letsels op de Spoedeisende Hulp van 2015, met 22.500 ongelukken. Scooterrijders raken regelmatig gewond door aanrijdingen met auto’s. Maar vaak zijn het ook fietsers en voetgangers die in het ziekenhuis belanden door roekeloze scooterrijders.

Stress door geluid

Scooters staan op de eerste plaats in de top tien van de meest hinderlijke geluidsbronnen. Geluidsoverlast kan zorgen voor een slechte nachtrust en stress, maar ook voor een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Deze gezondheidseffecten treden ook op wanneer je zelf geen last denkt te hebben van het lawaai.

Luchtvervuiling

Kortdurende blootstelling aan uitlaatgassen van scooters kan al leiden tot ontstekingen van longweefsel, verergering van astmatische klachten en hart- en vaatziekten. Het benzeen in de uitlaatgassen is bovendien kankerverwekkend.

Voor longpatiënten zijn scooters extra hinderlijk. Van de ondervraagde longpatiënten die nog fietsen, ervaart de helft meer luchtwegklachten tijdens het fietsen en een kwart mijdt bepaalde fietsroutes vanwege luchtkwaliteit. Scooters zijn een belangrijke bron van luchtwegklachten van mensen met een longziekte.