Title Image

Vier procent scooters illegaal door ontbreken verzekering

In de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is vier procent van de scooters niet WA-verzekerd en daarmee in strijd met de wet. Dit blijkt uit een kentekenonderzoek door actiegroep Scootervrij. Tussen de steden verschilt het aandeel onverzekerde scooters aanzienlijk. Amsterdam heeft met 6 procent de meeste onverzekerde scooters.

Scootervrij stuurt een brandbrief naar demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. De actiegroep wil dat overtreders strenger worden aangepakt. Voor veel scooterbezitters is het momenteel goedkoper om een boete te betalen dan een verzekeringspremie. Dit geldt met name voor jonge scooterbezitters in grote steden.

Duizenden Amsterdamse scooters

Snorfietsen (scooters die maximaal 25 km/h rijden) zijn in Amsterdam en Rotterdam vaker onverzekerd dan bromfietsen (scooters die maximaal 45 km/h rijden). Amsterdam spant de kroon met 9 procent onverzekerde snorfietsen. “Dit gaat om gigantische aantallen. Alleen in Amsterdam rijden al meer dan tweeduizend onverzekerde snorfietsen,” zegt Collin Molenaar van Scootervrij.

Percentage onverzekerde scooters, onderverdeeld in de voertuigtypen snorfietsen en bromfietsen

Beeld: tabel met het aandeel scooters dat niet is verzekerd

Extra relevant voor scooters

Van alle voertuigen zorgt de scooter voor de meeste verkeersongelukken. Scooterrijders vormen een groot risico voor andere verkeersdeelnemers, waarvan met name voetgangers en fietsers kwetsbaar zijn. De WA-verzekering voor scooterrijders is essentieel om de materiele schade en de letselschade te dekken die scooters veroorzaken.

Kentekenonderzoek

Scootervrij onderzocht meer dan 1400 scooters in de G4-steden: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Per stad werden drie- tot vierhonderd scooterkentekens ingevoerd in de RDW-kentekencheck, waarin staat vermeld of een voertuig is verzekerd. Naast onverzekerde scooters vond de actiegroep ook scooters zonder kenteken, scooters met een vals kenteken en gestolen scooters.