Title Image

RIVM: jongeren en jongvolwassen bewegen te weinig

Jongeren en jongvolwassenen fietsen en wandelen minder, blijkt uit onderzoek door het RIVM. Bij jongvolwassenen (18 tot en met 29 jaar) was de daling het grootst: in 2022 bewogen zij 9,2 procent minder dan in 2019.

Het rijksinstituut denkt dat dit vooral komt doordat jongeren anders zijn gaan reizen en noemt als voorbeeld de elektrische fiets. De scooter is daarnaast een nog ongezonder vervoersmiddel, omdat de rijder hierop volledig stil zit. Veel zitten hangt samen met een hoger risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en eerdere sterfte.

Deelscooters

Vooral jongeren, jongvolwassenen en hoger opgeleiden zijn minder gaan bewegen. Dit is ook de groep die het meest gebruikmaakt van deelscooters. Vorig jaar berekende Scootervrij dat er dankzij deelscooters miljoenen kilometers minder wordt gefietst en gewandeld. De actiegroep hekelt gemeentes die deelscooters toestaan, terwijl deze slecht zijn voor de gezondheid én voor natuur en milieu.