Title Image

Vanaf 18 jaar op de scooter, dat scheelt doden

Scooters zijn gelet op het aantal dodelijke verkeersongevallen het gevaarlijkste voertuig op de weg. Bescherm jongeren tegen te vroeg scootergebruik.

Scooterrijden doe je op eigen risico. Een heel groot risico, want de kans om te overlijden is meer dan drie keer groter dan voor fietsers en maar liefst 24 keer groter dan voor automobilisten. De kansen om op de spoedeisende hulp te belanden zijn vergelijkbaar. Minderjarigen zijn zelf niet in staat deze risico’s goed af te wegen en verdienen daartegen beschermd te worden. De minimumleeftijd voor scooterrijden moet omhoog naar 18 jaar.

Destructief

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt deze week wie de slachtoffers zijn van verkeersongevallen: opvallend veel jongeren. Bijna een kwart van alle slachtoffers – meer dan 2.500 per jaar – is 16 of 17 jaar. Dit maakt van scooterrijden waarschijnlijk de meest destructieve bezigheid in de ontwikkeling van een puber.

De overheid beschermt minderjarigen terecht tegen dingen waar zij nog niet klaar voor zijn: alcohol, drugs en autorijden. Hebben zij deze duizenden slachtoffers door scootergeweld dan over het hoofd gezien? Als we vinden dat minderjarigen nog niet klaar zijn om in een auto te rijden, dan geldt dit zeker ook voor scooterrijden, waarvoor de risico’s veel groter zijn. Het is niet meer dan logisch en in lijn met andere keuzes die de overheid maakt, om ook scooterrijden pas vanaf 18 jaar toe te staan.

Nul verkeersslachtoffers

Het aantal verkeersslachtoffers moet naar nul. Dat is de ambitie van de overheid voor 2050, met als tussendoel een halvering in 2030. Er zullen bergen verzet moeten worden om dat te bereiken. Maar tot nu toe heeft de overheid weinig innovatiefs gedaan om haar doelstelling te bereiken en blijft het bij mooie praatjes. Het CBS becijfert vandaag dat er afgelopen jaar 582 mensen om het leven kwamen in het verkeer en er was een stijging in het aantal scooterslachtoffers.

Jaarlijks belanden meer dan 11 duizend scooterrijders op de spoedeisende hulp. Daarmee is het het gevaarlijkste voertuig op de openbare weg. Voor de overheid valt daar een grote winst te behalen. Zij weet nu dat zij hiervoor de groep van minderjarigen moet beschermen en heeft hier het perfecte middel voor.