Title Image

Honderdduizenden scooters onverzekerd in het verkeer

380 duizend Nederlandse scooters worden niet gedekt door de verzekering, blijkt uit een schatting van actiegroep Scootervrij. Het gaat om scooters die illegaal zijn opgevoerd. Berijders van opgevoerde scooters lopen een groot financieel risico, omdat zij bij het veroorzaken van schade mogelijk alle kosten zelf moeten betalen. Scootervrij: “Door je scooter op te voeren breng je andere mensen in gevaar. En ook je eigen portemonnee.”

Ongeveer 30 procent van de scooters is opgevoerd en kan sneller rijden dan wettelijk toegestaan. Zij vormen een risico voor de bestuurder en voor andere verkeersdeelnemers: ze veroorzaken meer slachtoffers en materiële schade. Verzekeringsmaatschappijen sluiten opgevoerde scooter daarom uit van schadevergoedingen.

20 duizend in Amsterdam

Bij jonge scooterrijders en in grote steden ligt het aandeel opgevoerde scooters hoger dan gemiddeld. Scootervrij berekent dat Amsterdam minstens 20 duizend opgevoerde scooters telt. Omdat het aantal opgevoerde scooters zo hoog ligt, verwacht Scootervrij dat verzekeringsmaatschappijen bij schadeclaims standaard controleren of betrokken scooters al dan niet zijn opgevoerd.

Beleid schiet tekort

Het huidige beleid tegen opvoeren schiet tekort. Jaarlijks haalt de politie 10 à 11 duizend opgevoerde scooters van de weg. Dit is nog geen 3 procent van het totaal aan opgevoerde scooters. Scootervrij vindt het schrikbarend dat er zoveel illegale scooters op de weg rijden en wil dat dit structurele probleem een structurele oplossing krijgt. Scootervrij: “Het is nu dweilen met de kraan open.”

Apk-keuring

Een verplichte apk kan het opvoeren van scooters tegengaan. Door de constructiesnelheid van scooters periodiek te controleren kunnen te snelle scooters worden teruggevoerd en worden scooterbezitters ontmoedigd om hun voertuig op te voeren. Scootervrij: “Als scooters via een apk worden gecontroleerd door de beroepsgroep die hierin is gespecialiseerd, komt er bij de politie ruimte vrij om andere vormen van criminaliteit aan te pakken.”