Title Image

In 2022 eindelijk helmplicht voor alle scooterrijders

Vanaf juli 2022 moeten alle scooterrijders verplicht een helm dragen. Dit is goed voor de veiligheid van scooterrijders. Scootervrij: “We zijn blij dat de helmplicht er nu eindelijk komt. Deze kan niet snel genoeg worden ingevoerd, want het kan veel verkeersdoden en -gewonden voorkomen.”

Snorfietsen

Momenteel geldt de helmplicht alleen voor bromfietsen, die tot 45 km/h mogen rijden. Begin 2019 is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen om het dragen van een helm ook verplicht te maken bij snorfietsen, die maximaal 25 km/h rijden. Het opstellen van de wetgeving heeft lang op zich laten wachten en de invoering ervan duurt nog een jaar. Scootervrij: “De overheid probeert het invoeren van de helmplicht uit te stellen. Dat is doodzonde.”

Minder populair

Naar verwachting zal de helmplicht er ook voor zorgen dat het berijden van snorfietsen minder populair wordt. De helm zou potentiële scooterrijders af kunnen schrikken, omdat het haar hier minder goed door gaat zitten. Ook bedrijven die leenscooters verhuren verwachten dat het gebruik zal teruglopen.